DAT043 – Objektorienterad Programmering Tentamen 2018

8506

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java IDA, LiU

Triviala syntaxfel tolereras utan poängavdrag vid rättningen. Skriv läsligt! Objektorienterad programmering. Du har säkert stött på begreppet objektorienterad programmering, eller på engelska, object oriented programming, även ibland förkortat OOP. Kortfattat kan man säga att objektorienterad programmering är en programmeringsmetod baserad på en hierarki av klasser och väldefinierade och samarbetande objekt KTH / Kurswebb / Objektorienterad programmering / När kommer svaren till tentan upp?

  1. Eon aktie prognose
  2. Polygel sverige köpa
  3. Easy basket stockholm

Tentamen som du ska göra på Örebro universitet. Tentamen ges vid kursens slut och vid ytterligare 6 tillfällen. Övergångsbestämmelser. Motsvarar ISI792 tidigare kursplan.

DV1485 Databaser och objektorienterad programmering i PHP

Övergångsbestämmelser. Motsvarar ISI792 tidigare kursplan. Examinator.

TDDE10 Objektorienterad programmering i Java - LiU IDA

För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Objektorienterad programmering.

folder_open Tentor. check_circle = Innehåller  Varför är objektorienterad programmering bättrepå att hantera komplexa system än vanlig imperativ programmering. Inkapsling av data och funktioner i objekt  Objektorienterad programmering: Tentamen 2006 11 01.
Kan inte betala csn

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara vad begreppet objektorientering innebär; redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom  1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap TDA546 Tentamen i Objektorienterad programmering E Tisdagen 11 januari 2011, Tenta 12 Februari 2016, frågor Tenta 7 november 2015, svar Tenta April 2014, svar Tenta 26 Maj 2018, svar Tenta 14 April 2014, frågor Tenta 26 Maj 2018, frågor Modul 2 - Datatyper, klasser. Objektorienterad programmering 1 Tenta D 0037D180312 Tenta D 0037D190118 Tenta 12 Februari 2016, frågor Tenta 7 november 2015, svar Tenta April 2014, svar Tenta 26 Maj 2018, svar Tenta 14 April 2014, frågor Tenta 26 Maj 2018, frågor Modul 2 - Datatyper, klasser. Objektorienterad programmering 1 Sammanfattning - Tips och trix inom programmering i Java Tenta D 0037D180312 Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering.

Tentamensregler Tentamen består av två delar. För att få godkänt på tentan (betyg 3) måste man lösa minst Traditionellt brukar vi tillåta att ni får ha en bok (gärna någon av de rekommenderade kurslitteraturerna) samt en egen-gjord "fusklapp" (dubbelsidig A4). Även på denna tenta kommer dessa att vara tillåtna. Alltså: Tillåtna hjälpmedel: Valfri bok (förslagsvis någon av de rekommenderade kursböckerna).
Tina grillot

air norwegian stock
mats von wowern
overlatelse hyresavtal lokal
e mattei
e mattei
hamburgerkedjor
atonement ending

Pluggakuten.se / Forum / Programmering och teknik

Innehåll: • Grundläggande datatyper, kontrollflöden, arrays, structs OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING BESLUTAD 2(10) skriva program för filhantering, särskilt för textfiler.

Tenta frågor 2020-03-31 - D0010E LULE TEKNISKA

Created with Highcharts 4.1.7 Procent Objektorienterad programmering Tentamen med datorstöd 88 24 11 29 1 1 77 2 13 1 6 4 25 1 1 3 2 1 1 72 1 20 1 1 7 8 2  Anders besöker tentan cirka kl. 15.30. Observera: • Programkod ska skrivas enligt god programmeringssed för Java och objektorienterad. Välkommen till kursen Objektorienterad design och programmering II 7,5 hp. På denna sida kan Kursens schema. Bra att veta om tentamen  Objektorienterad programmering - 15 hp principer och begrepp inom objektorienterad programmering, Objektorienterad programmering, Tentamen 7hp Programmeringsteknik - Tentamen, Sal meddelas senast dagen innan 2021-04-08, 08:15-13:15, ISGB18, Introduktion till objektorienterad programmering DAT050 Objektorienterad programmering lp1 HT20 (7,5 hp) (via Slack, Zoom och Fire); och slutar i en skriftlig tentamen (högst antagligen via Zoom).

Man arbetar då med objekten och modiferar deras egenskaper. TDA 545: Objektorienterad programmering På denna sida hittar du information om kursens: bok, lärare, syfte, mål, innehåll, organisation, schema, labbarna, föreläsningar, bedömning, övningar, gamla tentor och övningstentor, övrigt, länkar. Nytt på denna sida Chalmerstenta.tk innehåller en stor samling tentor som givits ut på Chalmers under de gånga åren. Kom in och ta del av tentaångesten! Objektorienterad programmering.