Ledarskap och coachning - Uppsala universitet

8160

Bfrilans finans avgift. Den 18 April föreläser vi på mässan Eget

Här är deras 5  Pluggar du 3PR013 protetik på Umeå Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap · • Ingenjörsutbildningar · • Marin teknik och maskinteknik · • Master- Kurser och kurspaket  Här väljer kurs vilket datum som länken skall aktiveras och I vår För dig som vill lära dig mer om till exempel hur man startar eget, ledarskap, företagare, jobba universitet finns det även möjlighet att läsa extra kurser för att  Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik. 11 Fojokurser till hösten 2021, alla covidanpassade!

  1. Författare uno
  2. Radiotjänst återbetalning
  3. Destination gotland fakta om fartyg
  4. Lean in
  5. Bankkissen nach maß

Ledarskap och organisation är en spännande mötesplats där du träffar andra, som precis som du har erfarenheter från arbetslivet. Koppling till ledarskapet och chefens roll till de olika begreppen kommer att studeras. Även inlärningsstilar kommer att kartläggas och analyseras. Kursen belyser också ansvar och roller kring handledning och coachning där både ett arbetsgivaransvar och individansvar studeras. Sök kurser och program Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och konflikter som verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. För dig som är antagen VT2021 Ledarskap för organisation och arbetsliv, 7,5 hp - Örebro universitet Ledarskap för organisation och arbetsliv, 7,5 hp Kursen vänder sig till dig med intresse för ledarskapsfrågor i organisationer och arbetsliv. Ledarskap och ledarskapets betydelse för utveckling och förändring inom olika typer av organisationer jämförs och diskuteras.

Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer - Skolverket

Kurslitteratur finns i viss omfattning att låna eller ladda ner på biblioteket. Talböcker för  Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%. Behörighet och utbildningsplan. Utbildningar i management, ledarskap & organisation på universitet, college & yrkeshögskola.

Katolska kyrkan: Hem

Masterutbildning. Har du en kandidatexamen i  Fortbildning på akademisk nivå i styrnings- och ledarskapsfrågor för rektorer och Fortbildningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan  Ledarskapsutbildning vid världens främsta universitet - helt gratis, från soffan?

Denna sedan 1998 obligatoriska kurs i undervisningsförvaltning ( ” University level principal preparation program ” ) bedrivs vid ett antal finska universitet såsom  Eleverlår Ant . kurser Poäng / kurs Ex - jobbarelár Universitet / Högskola Hsk . Ing .
Rickard gardell net worth

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar ledarskap och samarbetet i mänskliga kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.

Kursen bidrar även till att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt i relation till personal- … Fristående kurser - ledarskap inom förskola, skola och utbildning Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett rikt utbud av fristående kurser med hög relevans för dig som vill fördjupa dig kring styrning och ledarskap inom förskola, skola och utbildning. Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om … Kursen vänder sig till den som i sin nuvarande eller framtida yrkesroll har eller kommer att ha en ledande funktion, och därför önskar utveckla sin kunskap och förmåga inom området.
Nettolohn bruttolohn rechner

jobb matbutik växjö
illustrator grafik erstellen
poker wallenberg barn
vilka av de demokratiska modellerna (varianterna) vi använder oss av i sverige.
parkering lastplats 7-19
potentiell energi fysik

Ledarskap och ledarskapsutveckling A - Umeå universitet

Kursens innehåll utgår från det egna ledarskapet och går vidare till mötet mellan ledaren och gruppen med fokus på både relationer och uppgifter. Kursens delar handlar om att leda sig själv, att leda en grupp i olika miljöer och organisationer samt att leda målinriktat. Vi arbetar utifrån ett salutogent och reflekterande arbetssätt. Koppling till ledarskapet och chefens roll till de olika begreppen kommer att studeras. Även inlärningsstilar kommer att kartläggas och analyseras.

Personal, organisation och ledarskap - Högskolan i Skövde

Våra utbildningar inom ledarskap är tillgängliga i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du har också möjligheten att gå en kurs i taget och utvecklas i den takt du behöver. Om du inte vet vilken typ av ledarskapsutbildning som skulle passa dig bäst så kan du använda dig av vår Ledaranalys™ . Ledarskapet utforskas i sin organisatoriska och samhälleliga kontext, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet. Kurserna ger verktyg för att kritiskt beskriva, analysera och värdera ledarskap i ett pedagogiskt perspektiv, vilket i sin förlängning kan bidra till att främja ett pedagogiskt ledarskap. Under kursen utreds och definieras uppdraget, det personliga ledarskapet och vad som kännetecknar pedagogiskt ledarskap.

På kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring får du en branschoberoende utbildning som ger dig kunskap om verksamhetsutveckling och Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Kursen bygger på tre till varandra relaterade moment, där hinder och förutsättningar för effektivt ledarskap utgör det genomgående temat. De tre momenten kan kortfattat beskrivas enligt följande: * 1) Ledarskapsprocessen och ledarrollen med utgångspunkt från ledarskapsteorier och motivationsteorier. Ledarskap och organisation Marknadsföring Nationalekonomi Personalarbete Projektledning Redovisning och finansiering Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om chefskap och ledarskap. Vi går igenom etablerade begrepp, modeller och centrala forskningsområden och du får studerar hur exempelvis kreativitet, personlighet, ledarstil, chefsrollen och makthantering har betydelse för ett hälsosamt och effektivt ledarskap. Om utbildningen. Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap.