Riktat stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända och

4243

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor! - Täby kommun

Kursen ger dig en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Med ett interkulturellt förhållningssätt från skolans sida öppnar man skolan för social interaktion och möten mellan personal och föräldrar med olika etnisk och kulturell bakgrund. Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär samspel som är gränsöverskridande. Interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som elever och vårdnadshavare representerar, där människor ses och bemöts som individer, inte bärare av specifika etniska kulturer (Lahdenperä, 2004). Interkulturellt förhållningssätt i förskolan - om att arbeta för inkludering och lika möjligheter för alla barn Intercultural approach in preschool - to work for inclusion and equal opportunities for all children 2016 Antal sidor: 25 _____ Syftet med denna uppsats var att undersöka hur interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom.

  1. Autotech teknikinformation skellefteå
  2. Indonesiska rupier svenska kronor
  3. Fridegårds gymnasium bålsta
  4. Krister johansson umeå
  5. Dsv lager

Det är av central betydelse att all personal har en grundläggande respekt för elevernas bakgrund, språk och kultur. Ytterligare en viktig utgångspunkt är att varje elev är unik. Interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att kulturer möts, berikar och skapar en förståelse för varandra. I förskolan sker det genom att personalen, barnet och barnets familj interagerar.

Handlingsplan för nyanlända på Hälsinggårdsskolan F-9

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en lärandeprocess där olikheterna är berikande och där ingen utsätts för diskriminering eller missgynnas. Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra.

Ett Interkulturellt arbetssätt i förskolan - DiVA

Därtill ska alla inom skolverksamheten aktivt motarbeta diskriminering av bland annat religiös samt etisk tillhörighet (Skolverket, 2019a, s. 5).

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Interkulturellt förhållningssätt. Med ett interkulturellt förhållningssätt från skolans sida öppnar man skolan för social interaktion och möten mellan personal och föräldrar med olika etnisk och kulturell bakgrund. Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär samspel som är gränsöverskridande. Genom att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt, där nya erfarenheter integreras med tidigare erfarenheter, utvecklar eleverna sina ämneskunskaper, sociala kompetenser och identiteter.
Hogalidens forskola molndal

interkulturellt förhållningssätt tas barns tidigare erfarenheter, intressen och språkbakgrund till vara. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en lärandeprocess där olikheterna är berikande och där ingen utsätts för diskriminering eller missgynnas. Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra. Lärarna har en interkulturell kompetens – en medvetenhet om att olika sociala koder, fördomar och skilda uppfattningar om undervisning och uppfostran, kan komplicera samarbetet med föräldrar.

Interkulturellt förhållningssätt bygger på ömsesidig respekt, jämlikhet, tolerans och social rättvisa.
Hannah richell the peacock summer

teknikinformatör utbildning
tornvaktaren ystad
central banker arrested in moscow
medlar jam
världens bäst betalda idrottare
norrkust caravan kalix
starta eget konsult

Förskolans och skolans samhällsuppdrag, 7,5 hp

Ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt; Kontakt. Personal; Jobba hos oss; Lärande för hållbar utveckling. Ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.

Plan för modersmålsstöd - Pedagogisk planering i Skolbanken

Därav är lärarens kunskap och kompetens i att kunna  (Uppdragsutbildning/Skolverket), 7,5 högskolepoäng. Multilingual and interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till  av Z Abdullah · 2016 — Förskollärarna måste enas om ett gemensamt förhållningssätt för att få verksamheten att fungera. (Erixon, Lindgren et al. 2007). Skolverkets stödmaterial för  Interkulturellt förhållningssätt På förskolan finns barn med fler språk än enbart svenska.

Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för nyanländas … ett interkulturellt perspektiv med strävan att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 4. 1 Interkulturellt perspektiv Eilard (2010) beskriver det interkulturella perspektivet som ett förhållningssätt där mångfald eftersträvas och uppmuntras. Detta specificeras till att … Utifrån skolverket bör läraren arbeta med att belysa språkvariationer i klassrummet och elevens språkliga medvetenhet om anpassning utifrån mottagare, syfte och sammanhang (Skolverket 2011).