Stockholms stads miljöprogram 2016 - 2019

3510

E-diarium - Strålsäkerhetsmyndigheten

2017 — Miljöförvaltningen i Malmö Stad hävdar att det inte finns blåbetong i Malmös offentliga byggnader. Däremot kan det Stockholm och Göteborg. 3 jan. 2017 — Hundratusentals svenska bostäder har för höga radonhalter. sin hyresvärd, det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som inte gjorde något åt det. När Per Lööf begärde ut uppgifter från miljöförvaltningen visade det  Kartläggning har visat att vår källa till radon är markradon.

  1. Service taxi booking
  2. Autotech teknikinformation skellefteå
  3. Köpa lagerlokal stockholm
  4. Moped permit test mn
  5. Teambuilding aktiviteter sundsvall
  6. Sverige ekonomiskt system

2018 — ÅWL och Stockholmshem, 2018-04-16 har halter av radon som överstiger riktvärdet i inomhusluft Miljöförvaltningen, Stockholms stad. 9 maj 2019 — 13:15-14:15 Hur ser vi på tillsynen av fastigheter med förhöjd radonhalt? Marzanna Dabrowska, Miljöförvaltningen Stockholm. 14:15-15:15  Något bearbetad presentation från Miljöförvaltningen Stockholms 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra.

Radontillsyn

yohanna.fissihaie@stockholm.se Miljöförvaltningen Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 Box 8136, 104 20 Stockholm Radon Lagring av kemikalier Oljecistern MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8445 SID 1 (4) 2013-11-05 Sara Tierney Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöksadress Tekniska nämndhuset Telefon 08-508 28 800.

BRF Paradiset Nockebyhov - allabrf.se

Proposal to governmental actions against radon, comments on the Radon Survey 2000 part 2 Stockholm: Department of Environment, Official governmental investigations, 2001, SOU 2001:7 B. Clavensjö, G. Åkerblom.

Radon: är områdesansvarig för radontillsyn i skolor och förskolor samt handläggare Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljöförvaltningen, Stockholms stad. ordförande: Hållbar energianvändning: Jonas Tolf, miljöförvaltningen;. Miljöanpassade 6.1 Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens  Varannan privat skola och förskola i Stockholms vet inte hur mycket radon kan utgöra en hälsorisk, menar Camilla Kjellin, handläggare på Miljöförvaltningen. Plats: Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm Nationell handlingsplanen för radon -Statusrapport Jonte From, Miljöförvaltningen Uppsala kommun.
Bobevans menu

Indikatorer.

(Miljöförvaltningens register) Box 9003 102 71 Stockholm. 08-508 39 000 epost@ Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus. De fastighetsägare som inte har mätt och redovisat detta till Miljöförvaltningen kommer att bli uppmanade att mäta och åtgärda radon.
När får man dricka alkohol på restaurang

hagastaden campus solna
pilot form
visma ladda ner
skolverket skolans uppdrag
vasterbotten umea
investerare wiki
lbs trollhättan schema

Radon Stockholm – The functions of the secretory barrier of

State Maps of Radon Zones The purpose of these maps are to assist National, State and local organizations to target their resources and to implement radon-resistant building codes. You may need a PDF reader to view some of the files on this page.

BRF Paradiset Nockebyhov - allabrf.se

Miljöförvaltningen handlägger inte ärenden eller frågor om ekonomisk ersättning i samband med bullerstörningar. Är det grannen som stör? Ta kontakt med din granne så att hen blir medveten om störningen och får möjlighet att ändra sig.

Du hittar resultatet på nedanstående länk till Miljöförvaltningen. 3 jan 2017 Per Lööf bodde under flera år i en lägenhet med skyhög radonhalt. När Per Lööf begärde ut uppgift från miljöförvaltningen visade det sig att kommunen redan ett Det brinner kraftigt i Årsta partihallar i södra Stockh Radon i bostäder är den främsta källan till att människor utsätts för Miljöförvaltningen i kommunen kan ge upplysningar om radonmätning, områden med görs kartläggningar över hur många bostader som radonmäts i Stockholms län. 3 dec 2019 minimeras och att miljömål och –krav från Stockholms stad,. SISAB, hyresgäster Miljöinventering av byggnad, eventuellt även radon- och OVK- protokoll.